Nghệ Thuật

Nóng giận là bản năng – Tĩnh lặng là bản lĩnh | Thầy Thích Tâm Nguyên mới nhất 2020Video này chia sẻ nghệ thuật vượt qua sóng gió cuộc đời bằng đức nhẫn nại một cách trí tuệ và tự tại.

Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc (Happy Monastery) tại Hoa Kỳ
Địa chỉ: 4100 Main st, Anderson, IN 46013, USA.
Facebook:
Youtube:

❤️TRỢ DUYÊN THẦY TÂM NGUYÊN:
Tại Việt Nam:
Bằng Patreon:
Bằng Paypal:
Thành tâm cảm niệm công đức của quý vị đã phát tâm trợ duyên. Chúc quý vị luôn an lành.
______________________
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
______________________
#thichtamnguyen #demanlanh #thíchtâmnguyên

Nguồn: https://talentshunter.net

Xem thêm bài viết khác: https://talentshunter.net/nghe-thuat

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like