Marketing

Đánh giá việc Branding thương hiệu thế nào?Anh Phan Hải – Marketing Director của Xanh Marketing chia sẻ về việc đánh giá hiệu quả chiến dịch Branding. Nội dung bao gồm:
– Branding là gì?
– Các khái niệm cơ bản trong branding doanh nghiệp
– Đo lường ảnh hưởng chiến dịch branding với người dùng

Phan Hải
Marketing Director, Xanh Marketing
Website:

Xem thêm các video khác trong sự kiện “Đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing”

Download slides:

Tham gia cộng đồng UAN Marketing để cập nhật các kiến thức hay, thú vị cũng như thông tin các hoạt động:
Diễn đàn:
FB group:
FB page:
Trở thành 1 Unlocker:

Nguồn: https://talentshunter.net

Xem thêm bài viết khác: https://talentshunter.net/marketing

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like