Công Nghệ

Cách Tắt chữ bị gạch chân đỏ, gạch chân xanh trong Word 2010, 2013, 2016Cách Tắt chữ bị gạch chân đỏ, gạch chân xanh trong Word 2010, 2013, 2016

Bạn rất khó chịu khi soạn thảo văn bản bằng ngôn ngữ tiếng việt nội dung văn bản luôn có dấu gạch ngang màu đỏ hoặc xanh dưới chân văn bản, đây không phải là lỗi mà do ngôn ngữ tiếng việt chưa được hỗ trợ tính năng kiểm tra chính tả. Việc đơn giản bạn chỉ cần tắt tính năng kiểm tra chính tả trên Word là có thể loại bỏ dấu gạch đỏ làm rồi mắt người đọc. Bài viết đưới đây hướng dẫn chi tiết cách tắt tự động kiểm tra chính tả trong Word 2016

Nguồn: https://talentshunter.net

Xem thêm bài viết khác: https://talentshunter.net/cong-nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like